Start UTW UWAGA SŁUCHACZE UTW

UWAGA SŁUCHACZE UTW

    Dnia 12.06.2018 r. (wtorek) w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur o godz. 1400 odbędzie się podsumowanie II roku akademickiego w formie prezentacji działalności poszczególnych grup.

      Natomiast o godz. 1500 odbędzie Nadzwyczajne Walne Zebranie słuchaczy UTW w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Zarządu UTW.
      Prosimy wszystkich słuchaczy UTW o przybycie.

                                                                                                                                                                    Zarząd UTW