Start Aktualności

OGŁOSZENIE

W  dniach  5 -6. 11.2010r w  Liceum Ogólnokształcącym  przy ulicy Szkolnej 5 w Łosicach odbędzie się  sesja/konferencja zorganizowana  przez nasze Towarzystwo.

Temat konferencji brzmi; Ku wolności , demokracji i suwerenności - dzieje Ziemi Łosickiej  w latach 1939-89.

Proponowane tematy:

1.Działania konspiracyjne w czasie  II wojny światowej.

2. Działalność antykomunistyczna  w latach 1944-52.

3. Działalność opozycyjna w PRL-u.

4.Stosunki w zakładach pracy i działalność strajkowa  w latach 1970- 80.

5.Sytuacja lokalnego Kościoła.

6.Udział rolników  Ziemi Łosickiej w ruchu solidarnościowym.

7. Wolność i demokracja  w twórczości  artystycznej Ziemi Łosickiej.

 

Zapraszamy do przedstawiania propozycji głosów  w dyskusji związanych z powyższą tematyką. Chętnych do  udziału w dyskusji  prosimy o przesłanie tekstu wystąpienia  na nasz adres mailowy do dnia 15.10.2010 roku. Głos w dyskusji nie powinien być dłuższy niż 5 minut-2 strony maszynopisu.

Najciekawsze głosy będą opublikowane  w wydaniu książkowym.

ZAPRASZAMY.

 

Konkurs


Zarząd TPZŁ ogłasza konkurs pamiętnikarsko-wspomnieniowy z dziejów Ziemi Łosickiej.
Prace, prosimy nadsyłać na adres:


Sekretarz TZPŁ
Jadwiga Michaluk
ul. Rynek 10
08-200 Łosice
z dopiskiem "KONKURS"